fbpx

  from archoivie php

  Archiwum dla miesiąca: lipiec 2021


  E-podręcznik – dlaczego warto wybrać odpowiednią metodę przekazu treści do nowoczesnych sposobów ich przekazu?

  3WAY Monika Mitoraj dzięki uzyskaniu dotacji z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w ramach programu Voucher Badawczy prowadził prace badawczo-rozwojowe, których celem było stworzenie innowacyjnej metody doboru treści merytorycznych do nowoczesnych sposobów ich prezentacji w e-podręczniku.

  Rozwój projektu

  W wyniku realizacji poprzedniego projektu realizowanego w ramach Vouchera Badawczego pod nazwą „Stworzenie prototypu modułów funkcjonalnych rozszerzających podręczniki do nauki języka angielskiego o warstwę multimedialną i e-administracyjną”, który miał na celu przygotowanie prototypu e-podręcznika zwiększającego atrakcyjność zajęć przez wprowadzenie grywalizacji dzięki m.in. elementom multimedialnym, 3WAY zauważył potrzebę dalszego rozwoju projektu. Wyniki fazy testowej wskazały wysokie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania, natomiast problem, który się pojawił, to potrzeba dostosowania warstwy merytorycznej prezentowanych treści. Na etapie wdrażania pierwszego projektu 3WAY napotkał problem dotyczący przeniesienia dotychczasowych treści, z których korzysta – zewnętrzna licencja, na nowoczesną formę przekazu. Sposób prezentacji słownictwa oraz zagadnień gramatycznych tam zawarty był niedostosowany do nowoczesnego sposobu nauczania, a co za tym idzie nieprzekładalny na nowoczesne metody przekazu. 3WAY założył, że najlepszym rozwiązaniem będzie opracowanie od podstaw innowacyjnej metody doboru treści merytorycznych do odpowiedniego poziomu kursanta oraz możliwość przełożenia jej w łatwy sposób na środki przekazu najnowszej generacji (m.in. materiały multimedialne). Wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych pokazały, że obrany kierunek był właściwy. Praca związana z nauczaniem przy użyciu takich narzędzi, jak telefony komórkowe wymogła dopasowanie treści merytorycznych przy uwzględnieniu parametrów urządzeń mobilnych tak, by sposób ich wyświetlania był poprawny, a zarazem atrakcyjny dla kursanta. Ponadto 3WAY zadbał również o to, aby warstwa merytoryczna była przygotowana multikulturowo, aby docelowym odbiorcą produktu byli nie tylko polscy, ale także zagraniczni klienci.