Nasza metoda DIRECT
50 minut zajęć

Tradycyjna metoda
nauczania języka obcego
tylko 40 minut zajęć

Metoda nie zakłada zadań domowych (system powtórek w szkole, gwarantuje utrwalenie materiału i wysoką zdawalność).

Duża część nauki skupia się na pracy samodzielnej w domu, przy często nudnych książkach. Nauka w domu niestety nie pozwala na bieżąco sprawdzać z lektorem efektów.

Przez większość trwania zajęć mówimy i myślimy w obcym języku.

Przez większość trwania zajęć czyta się książki i słucha lektora zamiast samemu mówić.

Brak nudnych „czytanek”, „słuchań” i ślęczenia nad ćwiczeniami gramatycznymi.

GRAMATYKA i jeszcze raz gramatyka. Dla osoby chcącej porozumiewać się w języku – strata czasu.

Duża dynamika zajęć – lektor dużo się rusza, gestykuluje, obrazuje materiał, wchodzi w interakcje z grupą.

Kursy prowadzone metodą tradycyjną nie są dynamiczne. Zajęcia prowadzi się monotonnie, skupiając się na książkach i pisaniu. Lektor przyjmuje często postawę „belfra” i nie wchodzi w interakcję z grupą.

Skuteczność i nauczanie 3 razy szybciej (zrobienie wszystkich poziomów nauczania zajmuje jedynie 3–3,5 roku).

W metodzie tradycyjnej – 6 lat podstawówki, 3 gimnazjum, 3 liceum, by dojść do poziomu FCE / Matury rozszerzonej.

Zamiast omawiania jednego podręcznika cały rok postęp mierzony poziomami (około 3–4 w roku szkolnym).

Omawianie jednego podręcznika przez cały rok.

 

przerwa nie jest wskazana
Szkoła językowa dla dzieci Facebook

numer telefonu do szkoły angielskiegoE-mail do szkoły językowej